FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Vagyonvédelem

A meglévő vagyon megóvása és megőrzése általános törekvés minden üzleti vállalkozásnál és azok tulajdonosainál. Az üzleti kockázat csak egy bizonyos mértékig vállalható, és kevés ember hoz olyan döntést, hogy a korábban megszerzett vagyonát tudatosan és önszántából teljes mértékben kockáztassa. A vagyonvédelem mint a vagyontervezés egyik alapköve keretében az elsődleges szempont a meglévő vagyon biztonságba helyezése harmadik személyek követeléseivel szemben. A bizalmi vagyonkezelés lehetőséget teremtett arra, hogy gondos struktúrálással a nagy üzleti kockázatot vállaló személyek, mint pl. a teljes vagyonukkal felelő ügyvédek vagy vezető tisztségviselők vagyonuk egy részét bizalmi vagyonkezelésbe helyezve biztosítsák azt a kedvezményezettek részére. A fent írt két kiemelt érdekcsoport mellett a bizalmi vagyonkezelés számításba vehető alternatívája a házassági szerződésnek is, hiszen a bizalmi vagyonkezelésbe helyezett vagyon elkülönül a vagyonrendelő, illetve a kedvezményezettek saját vagyonától, és nem minősül közös vagyonnak. Házasságkötést megelőzően egy gondosan struktúrált bizalmi vagyonkezelés alkalmazásával egy esetleges válás esetén sok felesleges vitát és pereskedést előzhetnek meg a felek. A bizalmi vagyonkezelés továbbá jól használható a csalókkal, szélhámosokkal szemben is. Önmagában az a tény, hogy a kezelt vagyon a bizalmi vagyonkezelő tulajdonában áll és a kedvezményezettek személye a köz számára nem látható, biztonságot, egyfajta tűzfalat nyújt a kedvezményezetteknek, akik így akként tudják a kezelt vagyont és annak hasznait élvezni, hogy nincsenek kitéve a külvilág kíváncsi tekintetének, rosszabb esetben támadásainak.