FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Vagyonkezelés

A vagyonkezelés a jogviszony rugalmas szabályrendszere, a vagyonrendelők széleskörű igényei, és a rendelt vagyon sokfélesége miatt lehet aktív és passzív vagyonkezelés.

Aktív vagyonkezelés: Az aktív vagyonkezelés elsősorban a kezelt vagyonnak a vagyongyarapítási célú befektetését szolgálja az üzletszerűen működő bizalmi vagyonkezelő vállalkozás speciális szakértelmének felhasználásával. A bizalmi vagyonkezelés előnye a befektetési alapokkal és diszkrecionális portfolió kezeléssel szemben a befektetési célú vagyonkezelés esetén abban rejlik, hogy a sokkal tágabb körű és szofisztikáltabb lehetőségeket kínál mind a rendelt vagyon tárgya, mind a lehetséges működési területek meghatározása, illetve korlátozása, mind pedig a kedvezményezettek köre és a juttatások időzítése szempontjából. A bizalmi vagyonkezelésen keresztül történő aktív befektetési tevékenység további előnye a teljes diszkréció, ugyanis a piacon a bizalmi vagyonkezelő jelenik meg és nem kell felfednie, hogy kinek a javára jár el. A vagyonrendelő ezért úgy tud befektetni, hogy a piac számára rejtve marad a tényleges tulajdonos személye.

Passzív vagyonkezelés: A vagyonkezelés irányulhat a rendelt vagyon őrzésére, értékének és állapotának megóvására is, ez esetben passzív vagyonkezelésről beszélünk. A passzív vagyonkezelés egy sajátos megoldást kínál arra az esetre, ha valaki az üzleti életből meghatározó köztisztviselői vagy politikusi pályára vált. Érthető módon az nem várható el, hogy bárki a korábban megszerzett vagyonát, vállalkozását szükségtelenül, adott esetben áron alul értékesítse, ugyanakkor az összeférhetetlenséget is célszerű kizárni. A bizalmi vagyonkezelés alkalmazásával korrekt és jogszerű megoldással határolható el a közhatalmi funkciót betöltő személy és a vagyona. A fentiekhez hasonlóan a bizalmi vagyonkezelés alkalmazható a privát szektorban is, olyan esetekben, amikor a munkavállaló vagy vezető tisztségviselő új pozíciója és a korábbi befektetései között összeférhetetlenség mutatkozik. Ez a megoldás leginkább a tőzsdén jegyzett cégek vezető tisztségviselői számára jelenthet megoldást a bennfentes kereskedelem gyanújának elkerülése érdekében.