Az új Ptk. által 2014-ben bevezetett új jogintézmény a bizalmi vagyonkezelés, az angolszász „trust” magyar változata. A bizalmi vagyonkezelés alkalmazásának alapgondolata, hogy a tulajdonosi pozíció és a tulajdon tárgyával való rendelkezés, annak hasznosítása nemcsak a tagoktól elkülönült jogalanyisággal létrehozott gazdasági társaság, hanem a jóval rugalmasabb szerződéses konstrukció útján is biztosítható.

A bizalmi vagyonkezelés mindenki számára elérhető gyakorlati alkalmazásának egyik lehetséges változata az üzletszerűség fogalmi körén kívül eső ún. eseti jellegű bizalmi vagyonkezelés. Ez praktikusan azt jelenti, vagy azt jelentheti, hogy a vagyonrendelő tulajdonosnak nem szükséges bizalmi vagyonkezelő vállalkozás közreműködését igénybe vennie. Az eseti jellegű bizalmi vagyonkezelés esetén az is elképzelhető és megvalósítható, hogy a tulajdont ne kelljen más személyre átruháznia a vagyonrendelő tulajdonosnak. A nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés, azaz a bizalmi vagyonkezelési jogviszony szerződéssel vagy egyoldalú jognyilatkozattal hozható létre. Olyan jogi konstrukció is megengedett, melyben a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye megegyezik. Az sem kizárt, hogy ugyanaz a személy töltse be a vagyonrendelői, vagyonkezelői és kedvezményezetti pozíciót is, azzal a megszorítással, hogy a vagyonrendelő nem lehet kizárólagos kedvezményezett.

A vagyonrendelő személyét a Ptk. nem részletezi és semmiféle korlátozást nem tartalmaz a tekintetben, hogy ki lehet vagyonrendelő. Ebből következően vagyonrendelő lehet természetes személy vagy jogi személy. A rendelt vagyon gyakorlatilag bármi lehet, amennyiben annak átruházására jogi lehetőség van. Tipikusan a kezelt vagyon körébe tartozhat: ingatlan, ingóságok, társaságbeli részesedés, pénz, értékpapír, különböző jogok, követelések.

Cégünk olyan vagyonrendelő tulajdonosok jelentkezését várja, akik/amelyek a jelen weboldalon bemutatott speciális jogintézmény alkalmazásával – azon belül a bizalmi vagyonkezelési jogviszony létrehozásával-  kívánják ingatlan-vagyonukat hasznosítani, illetőleg megőrizni a jövőben velük szemben esetlegesen fellépő (akár már meglévő) hitelezőikkel szemben, különös tekintettel a közelgő európai gazdasági válságra.