FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Szavatossági jogok biztosítása

A bizalmi vagyonkezelés bármilyen szerződés mellékkötelezettségének teljesítéséhez is kapcsolódhat. Sok szerződés jellemző mellékkötelezettsége a szavatossági, jótállási kötelezettségek biztosítása érdekében kikötött vételár- vagy díjvisszatartás. Ezáltal a vevő vagy a szolgáltatást igénybe vevő fél biztosítva van, de csekély garancia van arra, hogy a másik fél a szavatossági, jótállási idő elteltével megkapja a neki járó összeget, ha nem került sor a szavatosság, jótállás érvényesítésére. Amennyiben a szavatossági, jótállási kötelezettségek teljesítése érdekében a felek visszatartásban állapodnak meg, és ezt bizalmi vagyonkezelő bevonásával teszik, mindkét fél kellő granciát kap a szerződésszerű teljesítésre.