Protektor általában

A protektor személyére a hatályos magyar jog közvetlen módon nem hivatkozik. A bizalmi vagyonkezelési jogviszonynak tehát egy olyan lehetséges alanyával van dolgunk, akinek személyét a Ptk. csak áttételesen szabályozza, alkalmazása mégis gyorsan elterjedt, mert jelentős stabilitást ad a bizalmi vagyonkezelési jogviszonynak.

A protektor az a személy, aki a vagyonrendelő megbízásából eljárva, a vagyonrendelőt megillető jogokat, vagy azok egy meghatározott körét gyakorolva, őrködik a vagyonrendelési célkitűzések elérése felett. A protektor a fenti célokat a vagyonkezelő működésének ellenőrzésével valósítja meg. A protektor további vagyonrendelői jogosítványokat is gyakorolva, biztosítja a vagyonkezelői szerződésben, vagy a vagyonrendelési nyilatkozatban foglaltak betartását és teljesítését. A protektor szerepe tehát aktív, ellenőrzési és egyfajta mediációs feladatokat lát el a vagyonrendelő-vagyonkezelő viszonylatban. Kijelölése nem kötelező kelléke az érvényes bizalmi vagyonkezelési szerződésnek, az kizárólag a vagyonrendelő döntésétől függ.

Cégünk, mint protektor

Cégünk alapvetően az (üzletszerűség fogalmi körén kívül eső) ún. eseti, tehát a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelési jogviszony létrehozásához nyújt ügyfelei számára szakszerű segítséget tanácsadás, illetőleg képviselet /protektor/ formájában.

A protektor díjazása

A protektor díjazásáról vagy maga a vagyonrendelő gondoskodik közvetlenül (tipikusan a bizalmi vagyonkezelési szerződésen kívül, pl. megbízási szerződés alapján) vagy a kezelt vagyon terhére a bizalmi vagyonkezelési szerződésben rögzített összegben és módon. Utóbbi esetben a protektor természetesen nem lesz a bizalmi vagyonkezelési jogviszony kedvezményezettje, pusztán egy költséghely a kezelt vagyon mérlegében, de említést érdemel, hogy a protektor esetében a kedvezményezetti státusz fogalmilag nem kizárt.