FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Közös vállalkozás

Az üzleti életben számtalanszor előfordul, hogy egymást alig ismerő személyek vagy vállalkozások kezdenek közös üzleti vállalkozásba, ahol fennáll annak a veszélye, hogy egy idő után a közös vállalkozás érdekeitől eltérő érdekek kerülnek előtérbe egyes tulajdonostársaknál, vagy a korábbi vállalásaikat nem vagy nem teljesen akarják teljesíteni. Ennek a problémának a kiküszöbölésére alakult ki a mind a mai napig a Ptk.-ban nem nevesített szindikátusi szerződés, amiben jellemzően a felek a vállalkozás vezetésével, a szavazati jogok gyakorlásával, az osztalék és a beruházások mértékével, a vezető tiszségviselők visszahívhatóságával, stb. kapcsolatban tesznek vállalásokat. A társas vállalkozások a szindikátusi szerződésnél szofisztikáltabb irányítása az úgynevezett „unit trust” lévén valósulhat meg, ahol a tényleges tulajdonosok a közvetlen tulajdonosi részesedés helyett, bizonyos körülmények esetén át is ruházható, „unit”-tokban (egységekben) meghatározott kedvezményezetti pozíciót élveznek a bizalmi vagyonkezelési szerződésben.