FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Közös tulajdon

A közös tulajdonnal kapcsolatos jogok hatékony gyakorlása érdekében felállított bizalmi vagyonkezelés esetén, az egyébként szétaprózódott vagy szétaprózódással fenyegetett tulajdonjog hatékonyan gyakorolható. Általánosan elmondható, hogy minden olyan esetben jól alkalmazható a bizalmi vagyonkezelés, ahol a közös tulajdonában álló vagyon, vagyontárgy egy tulajdonosra eső értéke nem áll arányban a tulajdonjog hatékony gyakorláshoz és a vagyontárgy kezeléséhez szükséges befektetéssel, vagy a tulajdonosok nem rendelkeznek a vagyon megfelelő kezeléséhez szükséges szakértelemmel.