FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Jótékonyság

Magyarországon az új Ptk. hatályba lépéséig, a jótékony célú felajánlások intézményesített formába helyezésének egyetlen eszköze az alapítvány volt. Ez az intézmény azonban számtalan előnye mellett a jogi személyiségből fakadóan magában hordozza legnagyobb hátrányát, a költséges és nehézkes adminisztrációt. A bizalmi vagyonkezelés alternatívát jelent a jótékony célú felajánlások esetén, különösen azokban az esetekben, ahol a jótékony célra fordítandó vagyon kisebb mértékű, vagy egyetlen, időben korlátozott cél támogatására irányul. A vagyonrendelő a bizalmi vagyonkezelési szerződésben a támogatásra fordítható vagyon átruházásával egyidőben meghatározhatja azt a jótékony célt, amelyet a bizalmi vagyonkezelő a vagyonból vagy annak hozamaiból támogatni köteles. Természetesen az is megvalósítható, hogy magán és jótékony cél együttesen legyen megjelölve a bizalmi vagyonkezelési szerződésben. Ebben az esetben a kedvezményezettek elhunytával vagy megszűnésével a fenmaradt kezelt vagyont vagy akár a kedvezményezettek életében, a vagyon egy előre kijelölt részét a vagyonrendelő rendelkezésének megfelelően a vagyonkezelő jótékony célra fordítja. A vagyon felhasználásával, vagy a kijelölt cél megszűnésével a bizalmi vagyonkezelés viszonylag egyszerű adminisztrációt követően megszüntethető. Bizalmi vagyonkezelő alkalmazásával a jótékony cél rendkívül gyorsan és költséghatékonyan támogatható, ami jelentős előnyt jelent az alapítvány merev formájához képest.