FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Biztosítékok

A bizalmi vagyonkezelés, a fiduciárius biztosítékok tilalmára vonatkozó szabály betartása mellett, komplex hitelezési jogviszonyokban is használhatóvá tehető, mint a kihelyezett kölcsön speciális formájú biztosítéka.

Biztosítéki célú felhasználás esetében, az adós vagy a dologi adós, fedezeti jelleggel bizalmi vagyonkezelésbe helyezi a kölcsön fedezetéül szolgáló dolgot, jogot vagy követelést, amit a bizalmi vagyonkezelő a felek mint kedvezményezettek javára, a kölcsön későbbi teljesíthetőségének szem előtt tartásával kezel. Amennyiben az adós nem teljesíti az esedékes törlesztő részletet, akkor a bizalmi vagyonkezelő a hitelező, mint kedvezményezett javára teljesít az adós helyett, elsősorban a kezelt vagyon hozamából, másodsorban magából a kezelt vagyonból. Abban az esetben, ha a kölcsönszerződés felmondása miatt a biztosíték felhasználására kerül sor, a vagyonkezelő értékesíti a kezelt vagyont és a befolyó ellenérték terhére rendezi az adósságot, egyúttal elszámol a felekkel és a tartozás megfizetésén felül megmaradt vagyont kiadja a vagyonrendelőnek. Miután a bizalmi vagyonkezelő a bizalmi vagyonkezelési szerződés rendelkezései szerint jár el, ezzel a „kvázi végrehajtással” a bírósági út vagy a közjegyzői okiratba foglalás, majd az ezeket követő bírósági végrehajtási eljárás teljes egészében mellőzhető. Ezzel a megoldással, a végrehajtás időtartama és költsége is radikálisan lecsökkenthető, ami a hitelezőnek nagyobb biztonságot és likviditást, az adósnak pedig kedvezőbb hitelkondíciókat eredményezhet. A fedezeti konstrukció további nagy előnye, hogy olyan vagyonra is alkalmazható, amely a korábban rendelkezésre állt biztosítéki megoldások alapján nem vagy csak nehézkesen volt bevonható a biztosítéki rendszerbe.