FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Adótervezés

Főszabály szerint a vagyon átadása bizalmi vagyonkezelésbe sem a vagyonrendelő, sem a bizalmi vagyonkezelő oldalán nem eredeményez adó- és illetékfizetési kötelezettséget. Lényegében a vagyonrendelés adósemleges műveletnek minősül, melynek a legnagyobb előnye az, hogy bármilyen vagyontárgy (például ingatlan, céges részesedés) bizalmi vagyonkezelésbe adható anélkül, hogy adóterhekkel kellene számolni. Az adóteher általában csak a vagyon és hozamának a kedvezményezett részére történő kiadás során merülhet fel, de mindaddig él az adóhalasztás lehetősége.

A bizalmi vagyonkezelésbe vett „kezelt vagyon” a számviteli törvény hatálya alá tartozik, továbbá a társasági adóról szóló törvény alapján adóalanynak minősül, tehát a kezelt vagyon úgy adózik, mint egy gazdasági társaság. Ebből következőleg, a jelenlegi magyar adórendszer minden olyan eleme, amely adókedvezményt vagy adómentességet kínál a gazdasági társaságoknak, vonatkozik a „kezelt vagyonra” mint a társasági adó alanyára. Ily módon a bizalmi vagyonkezelés alkalmazható a leggyakrabban használt adótervezési struktúrák kialakításához. Mindezek alapján céges részesedések és szellemi alkotások bizalmi vagyonkezelésbe adását követően további adóelőnyök érhetőek el.

A vagyonkiadás során a kezelt vagyont két részre kell osztani: tőke és hozam. A tőke esetében a vagyonkiadás során illetékfizetési kötelezettsége áll fenn a kedvezményzettnek. Nem áll fenn ez a kötelezettség, ha a kedvezményzett nem más, mint a vagyonrendelő, illetve, ha a kedvezményezett a vagyonrendelőnek házatársa vagy egyenesági rokona. A hozam kiadása esetén a magánszemély kedvezményzettnek úgy kell adóznia, mintha osztalékot kapna.