Üdvözöljük a Trust Property honlapján!

Bemutatkozás

A Grand Trust Property Invest Consulting Hungary Kft.-t a társaság alapítója többek között azzal az üzleti és szakmai céllal hozta létre, hogy az új Ptk. által 2014-ben bevezetett új jogintézményt a bizalmi vagyonkezelést, vagyis az angolszász „trust” magyar változatát minél szélesebb körben elterjessze a hazai magán és üzleti életben. A bizalmi vagyonkezelés a hazai magán és üzleti élet szereplőinek rugalmas és biztonságos megoldást kínál a legtágabb értelemben vett vagyonkezelésen túl számos más ügylettípusra. A bizalmi vagyonkezelés természetéből fakadó sokszínűség és rugalmasság biztosítja azt, hogy társaságunk minden ügyfele részére személyre szabott megoldást tudjunk nyújtani.

 

Trust (bizalom)

Hazánkban a bizalmi vagyonkezelés elterjedését befolyásoló negatív tényezők az információhiány és a bizalmatlanság (intézményi kockázat). Ennek primer oka az, hogy a bizalmi vagyonkezelés kevésbé ismert, rövid történelmi háttérrel rendelkező intézmény. Másodlagosan a bizalmatlanság vonatkozásában külön is el kell mondani, hogy a tulajdonjog átadása kockázat egyes személyi kör számára, a jogszabályi garanciákat és működésüket pedig a potenciális igénybe vevők nem ismerik/értik. Ugyanakkor a bizalmi vagyonkezelés (trust) olyan speciális jogintézmény, hogy – mint azt alább látni fogjuk, úgymond belső szabályozási köréből adódóan, kvázi saját magát is segíti - e két, egyébként szorosan összetartozó, illetve egymást generáló negatív befolyásoló tényezőt is képes félreállítani a bizalmi vagyonkezelési jogviszony létrehozásának mindenki által megközelíthető és könnyedén járható útjából. Ennek az önálló (sui generis) jogintézménynek nem véletlenül az a neve ami, mert ha nem kap bizalmat, hát elnyeri azt, hiszem ő maga a bizalom. Praktikusan és jogilag (és nem utolsó sorban gazdaságilag) arról van szó, hogy a trust megengedi, hogy a bizalmi vagyonkezelési jogviszony mindhárom szereplője (vagyonrendelő, vagyonkezelő, kedvezményezett) ugyanaz a személy legyen, s így ne kelljen a tulajdont átruházni idegen személyre a vagyonrendelő tulajdonosnak, azaz, adott esetben az ezeket a sorokat olvasó tisztelt leendő magánszemély vagy céges ügyfeleinknek. Példának okáért: ingatlan bizalmi vagyonkezelésbe adása során az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szabályokat kell figyelembe venni, vagyis a vagyonkezelő részére a tulajdonjogot az ingatlan-nyilvántartáson át kell vezetni. Ilyen esetben a bizalmi vagyonkezelés alapján a kezelt vagyonon fennálló „vagyonkezelői tulajdonjog” kerül feljegyzésre az ingatlan-nyilvántartásban. Tehát, maradva az előbbi „biztonságos” példánál, azaz, ha a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye megegyezik: a régi tulajdonos marad a tulajdonos, csak „vagyonkezelői tulajdonjog” (jog)címen. /Ebben az esetben, azaz nem bizalmi vagyonkezelő vállalkozás vagyonkezelő esetén a bizalmi vagyonkezelési szerződést igazoló bejelentési bizonyítványt kell mellékelni./ A vagyonrendelő személyét a Ptk. nem részletezi és semmiféle korlátozást nem tartalmaz a tekintetben, hogy ki lehet vagyonrendelő. Ebből következően vagyonrendelő lehet természetes személy (emberi lény) vagy jogi személy (pl. gazdasági társaság).

 

Tevékenység

A magyar jog kétféle vagyonkezelést és ennek eredményeként kétféle vagyonkezelőt különböztet meg: 1. üzletszerű (bizalmi vagyonkezelő vállalkozás) és 2. az üzletszerűség fogalmi körén kívül eső, ún. eseti bizalmi vagyonkezelés, azaz a nem üzletszerű (bizalmi vagyonkezelési jogviszony). A bizalmi vagyonkezelési jogviszony szerződéssel vagy egyoldalú jognyilatkozattal hozható létre. Cégünk alapvetően a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt keletkeztető – az új Polgári Törvénykönyv hatodik könyvében, a megbízási típusú szerződések körében szabályozásra kerülő - bizalmi vagyonkezelői szerződés, vagy egyoldalú jognyilatkozat létrehozásához nyújt ügyfeleinek szakszerű segítséget tanácsadás és képviselet /protektor/ formájában.

Holisztikus látásmód, hálózatszerű gondolkodás, professzionális képviselet, időtálló rendszerek: Trust Property

"A Trust gyakorlati felhasználásának csak a jogászi fantázia szabhat határt."